CIPO. Memòria anual 2021 

Client / Any
CIPO Sabadell / 2022

Àmbits
Infografia / Il·lustració

Maquetació de la memòria d'activitat anual per

a l'entitat CIPO, que té com a finalitat ajudar a la

inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional.

Maquetación de la memoria de actividad anual para la entidad CIPO, que tiene como finalidad ayudar a la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional.

Mockup Flyer 1 copia.jpg
Mockup Flyer 4.jpg