Ca n'Oriac

Client / Any
Ca n'Oriac / 2020

Àmbits
Senyalització

Ca n’Oriac és un institut públic de Sabadell
on es promou l'educació integral, transversal
i participativa. És per això que l'encàrrec s'ha dut

a terme de manera col·laborativa amb alumnes: junts desenvolupem un sistema de pictogrames que assenyala els diferents espais del centre. 

/ Projecte guanyador del concurs

Can Oriac es un instituto público de Sabadell
donde se promueve la educación integral, transversal y participativa. Es por eso que

el encargo se ha llevado a cabo de manera colaborativa con alumnas y alumnos: juntos 

desarrolamos un sistema de pictogramas que señaliza los diferentes espacios del centro.

Pictos_Canoriac.png