Campus Bar

Client / Any
Campus Bar / 2014

Àmbits
Identitat corporativa

El Campus Bar està situat al costat del camp
de futbol de la Ametlla del Vallès. L'arriscada arquitectura de l'espai es va acompanyar d'una marca que evoca la tradició futbolística dels equips locals.

El Campus Bar está ubicado junto al campo
de fútbol de la Ametlla del Vallès. La arriesgada arquitectura del espacio se acompañó de una marca que evoca la tradición futbolística de los equipos locales.

Campus Bar_Mesa de trabajo 1 copia 5_edited.png
Campus Bar_Mesa de trabajo 1 copia 14.jpg